Màng siêu lọc UF thẩm thấu ngược 4040 8040
Lõi lọc than CTO 10 inch Hàn Quốc