Bông lọc khí phòng sơn 3mm
Lõi lọc than hoạt tính CTO 10inch