Xốp Carbon hoạt tính 10mm hấp phụ mùi và các chất khí tốt.

Zalo
Zalo