Lõi lọc giấy xếp 5 inch cấu hình oring 226 0.1 micron lọc khí cho đường ống, bồn lên men ngành dược

Zalo
Zalo