Cuộn giấy lọc chất lỏng, giấy lọc phòng sơn MGPP, MGPT

Lọc cặn nước thải, dùng để  lọc chất lỏng mài cắt, lọc chất lỏng bôi trơn quá trình sản xuất nhà máy công nghiệp

Cuộn giấy lọc chất lỏng, giấy lọc phòng sơn MGPP, MGPT  với chất liệu không tan trong nước dùng lọc cặn trong nước và chất lỏng hiệu quả, dùng để lọc cặn nước thải, dùng để  lọc chất lỏng mài cắt, lọc chất lỏng bôi trơn quá trình sản xuất nhà máy công nghiệp, giấy lọc dịch sơn dầu, chất lỏng sơn, chất lỏng bôi trơn cán nguội, chất lỏng quá trình mài giũa, giải pháp mạ, lọc nước dầu tuần hoàn, lọc hóa chất.

Thông tin chi tiết:

Chất liệu: poly propylen, xenlulose

Lọc chính xác từ: 20 µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 100µm

Kích thước khổ tiêu chuẩn:

+MGPT: 1mx100m, 0.5x100m

+MGPP: 1,6mx500m, 1,6mx100m, 1mx100m, 0.5mx100m.

Loại giấy MGPP hay còn gọi là giấy dập lỗ (bề mặt có dập lỗ) có ưu điểm độ thoáng khí cao hơn MGPT, MGPP 30g, 50g, 70g thường được dùng may khẩu trang, may túi lọc bụi, nó còn có thể dùng lọc cặn trong chất lỏng cô đặc, cặn bia, dầu thuỷ lực. Loại giấy MGPT hay còn gọi là giấy trơn ( bề mặt giấy trơn láng) với cấp độ lọc khít hơn so với giấy MGPP, MGPT 30g, 40g, 50g, 60g, 70g thường dùng trong lọc nước chế biến thuỷ sản, lọc nước trong sản xuất xi mạ.